Czym jest fiskalizacja kasy rejestrującej?

Czym jest fiskalizacja kasy rejestrującej
Czym jest fiskalizacja kasy rejestrującej

Początkujący przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że dopiero co kupiona kasa rejestrująca nie pozwala jeszcze na wystawianie paragonów fiskalnych. Początkowo takie urządzenia działa po prostu w trybie szkoleniowym. W związku z tym, aby móc zacząć wykorzystywać kasę do prawidłowego prowadzenia ewidencji, musi ona najpierw zostać zafiskalizowana przez serwisanta z ważnymi uprawnieniami.

Kluczowy etap procedury instalacyjnej

Każdy podatnik, który chce zacząć rejestrować obrót i wystawiać paragony przy użyciu kasy fiskalnej, musi zadbać o to, aby taka technologia sprzedaży została prawidłowo zainstalowana w firmie. Natomiast bardzo ważnym etapem takiej procedury jest fiskalizacja. Pisząc w dużym uproszczeniu, wspomniana czynność polega na uruchomieniu danego urządzenia rejestrującego w trybie fiskalnym. Dochodzi wtedy przede wszystkim do zsynchronizowania modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną konkretnej kasy. Ponadto, w trakcie przeprowadzania takiej operacji, w urządzeniu rejestrującym zostaje trwale zapisany NIP podatnika. I co najważniejsze, tego numeru nie można później zmodyfikować. Jedynym sposobem na zmianę NIP-u przedsiębiorcy jest wymiana całego modułu fiskalnego.

Fiskalizacja nie jest oczywiście jedynym etapem procedury instalacyjnej. Wdrażanie takiej technologii w firmie należy zacząć od zawiadomienia właściwego Urzędu Skarbowego o liczbie kas oraz miejscach ich pracy. Co więcej, kiedy już dane urządzenie zostanie uruchomione w trybie fiskalnym, przedsiębiorca musi poinformować o tym fakcie US. Na koniec zaś podatnik otrzyma od Urzędu Skarbowego indywidualny numer ewidencyjny – przypisany do konkretnej kasy. Przepisy wymagają, aby umieścić go na obudowie urządzenia (w widocznym miejscu i w trwały sposób).

Fiskalizacja kas nowego typu

Pojawienie się kas rejestrujących online będzie miało duży wpływ na wiele obszarów naszej gospodarki. Urządzenia nowego typu na pewno przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Co ciekawe, wprowadzenie do użytku kas online będzie też oznaczało zmiany w procedurze instalacyjnej, a konkretnie – w fiskalizacji takich modeli. Czynność nadal ma być wykonywana przez serwisantów urządzeń rejestrujących, którzy posiadają ważne uprawnienia. Fiskalizacja takiego modelu będzie jednak polegała m.in. na połączeniu go z Centralnym Repozytorium Kas. Wtedy urządzenie online trafi zresztą do bazy danych wspomnianego systemu teleinformatycznego i zacznie transmitować informacje dotyczące prowadzonej ewidencji. Ponadto, podatnik nie będzie musiał zawiadamiać US o tym, że kasa nowego typu została uruchomiona w trybie fiskalnym. Informacja na ten temat trafi do organów skarbowych za pośrednictwem CRK.

1 Comment

  1. Taki przynajmniej plus nadchodzących zmian, że pewne procedury ulegną lekkiemu ułatwieniu

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Rozwiąż CAPTCHA *