paragon fiskalny

Każdy przedsiębiorca, który korzysta z kasy rejestrującej, musi wydać klientowi paragon fiskalny w momencie przyjęcia zapłaty za towar lub usługę. Zaniechanie tego obowiązku grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami, m.in. karą grzywny. Wydawanie paragonów fiskalnych jest bowiem ściśle regulowane przez funkcjonujące w Polsce przepisy. Wiele informacji na ten temat można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku.