paragony fiskalne

Paragony fiskalne są dokumentami potwierdzającymi dokonanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Zawierają one konkretne informacje, m.in. logo fiskalne, dane podatnika, datę transakcji, wyszczególnione stawki VAT oraz kwoty podatków należnych do zapłaty. Dlatego też paragonu fiskalnego nie można zastąpić innego rodzaju dokumentem, np. wydrukiem z terminala płatniczego lub zwykłym rachunkiem.