fiskalizacja kasy

Fiskalizacja kasy może się odbyć zarówno w siedzibie dystrybutorach technologii sprzedaży, u którego podatnik kupił urządzenie rejestrujące, jak i w firmie prowadzonej przez przedsiębiorcę. Wszystko w tym przypadku zależy od konkretnych okoliczności. Przykładowo: polscy podatnicy, którzy prowadzą handel w trybie mobilnym, zdecydowanie częściej decydują się na skorzystanie z fiskalizacji kasy w siedzibie dystrybutora.