fiskalizacja kasy rejestrującej

Fiskalizacja kasy rejestrującej jest czynnością jednorazową i nieodwracalną. Innymi słowy, nie da się cofnąć informacji, które w ramach takiej operacji zostały wprowadzone do modułu fiskalnego konkretnego urządzenia. Dlatego też fiskalizację kasy należy powierzyć komuś, kto ma do tego odpowiednie uprawnienia – serwisantowi technologii sprzedaży.