przepisy fiskalne

Przepisy fiskalne to zbiór zasad i obowiązków, o których muszą pamiętać m.in. przedsiębiorcy obsługujący klientów indywidualnych (osoby fizyczne, rolników ryczałtowych). Są one szczegółowo opisane w poszczególnych ustawach oraz rozporządzeniach. Dobrym przykładem przepisów fiskalnych są regulacje dotyczące prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy rejestrującej. W tym przypadku wiele istotnych zasad postępowania można znaleźć w ustawie o podatku od towarów i usług.