rejestrowanie obrotu na kasie fiskalnej

Rejestrowanie obrotu na kasie fiskalnej jest obecnie obowiązkiem wielu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi lub sprzedają towary na rzecz klientów indywidualnych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w odrębnym Rozporządzeniu Ministra Finansów. W tym przypadku chodzi oczywiście o dokument dotyczący zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.