system sprzedaży

W dzisiejszych czasach wielu polskich podatników decyduje się na wdrażanie tzw. systemów sprzedaży. A należy przez to rozumieć rozwiązania technologiczne, które składają się z różnego rodzaju urządzeń elektronicznych oraz programów komputerowych. Stopień zaawansowania systemu sprzedaży zależy oczywiście od potrzeb konkretnej działalności gospodarczej. Niekiedy takie rozwiązanie składa się z 2-3 elementów, a w innym przypadku nawet z 7-8 urządzeń i programów.