Centralne Repozytorium Kas

Centralne Repozytorium Kas, którym zarządza szef Krajowej Administracji Skarbowej, zostało oficjalnie uruchomione na początku maja 2019 roku. Od tamtego momentu urządzenia fiskalne online mogły już przesyłać dane do serwerów CRK. Warto też pamiętać, że zadaniem Centralnego Repozytorium Kas jest nie tylko przechowywanie odebranych danych, ale także ich dogłębna analiza. W ten sposób system jest w stanie np. wyłapywać różnego rodzaju nieprawidłowości bądź anomalie.