Podstawowe informacje na temat książki serwisowej kasy fiskalnej

Informacje o książce serwisowej kasy
Informacje o książce serwisowej kasy

Do codziennych obowiązków przedsiębiorcy, który korzysta z kasy rejestrującej, należy m.in. wydawanie paragonów fiskalnych czy wykonywanie raportów dobowych. Niemniej, stosowanie wspomnianego urządzenia wiąże się również z innymi, niezwykle istotnymi zadaniami. Bardzo ważną kwestią jest np. posiadanie książki serwisowej danej kasy – czyli dokumentacji, którą podatnik otrzyma w momencie zakupu konkretnego modelu.

Co zawiera dokumentacja na temat kasy?

Polskie przepisy fiskalne mówią jednoznacznie, że podatnik musi przechowywać książkę serwisową kasy przez cały okres użytkowania tego modelu. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ we wspomnianej dokumentacji znajdują się najważniejsze informacje na temat konkretnego urządzenia fiskalnego. I nie chodzi tutaj tylko o nazwę modelu i producenta, dane dotyczące serwisu oraz przedsiębiorcy czy nawet numer ewidencyjny (przydzielony przez właściwy Urząd Skarbowy). Zgodnie z przepisami, to właśnie w książce serwisowej są umieszczane wszelkie adnotacje na temat interwencji podejmowanych w przypadku stosowanej kasy rejestrującej. Mowa tu przede wszystkim o obowiązkowych przeglądach technicznych, które właściciel urządzenia musi zlecać nie rzadziej niż co 2 lata.

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których książka serwisowa zostanie zgubiona lub ulegnie zniszczeniu. W związku z tym, że jest to tak ważna dokumentacja, w przypadku jej utracenia podatnik jest zobligowany do bezzwłocznego podjęcia odpowiednich kroków. Przede wszystkim należy poinformować o tym zdarzeniu właściwy Urząd Skarbowy – w formie pisemnego powiadomienia. W dalszej kolejności trzeba wystąpić do producenta urządzenia o wydanie duplikatu książki serwisowej. I co ważne, należy wykorzystać do tego kopię powiadomienia, które zostało wcześniej złożone do Urzędu Skarbowego.

Warto także zdawać sobie sprawę z tego, jakie są konsekwencje braku książki serwisowej z poprawnymi wpisami. W takich okolicznościach podatnikowi grozi przede wszystkim podważenie prawidłowości rejestrowanego obrotu przez urzędników skarbowych oraz utrata ulgi przysługującej przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej. Dodatkowo, serwisant urządzenia, po stwierdzeniu braku książki serwisowej, nie podejmie się naprawy danego modelu bądź wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego.

1 Comment

  1. całe szczęście, że ja nie miała jeszcze sytuacji zmuszającej mnie do wyrobienia duplikatu 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Rozwiąż CAPTCHA *