książka serwisowa kasy fiskalnej

Czym jest książka serwisowa kasy fiskalnej? W dużym uproszczeniu można napisać, że to dokumentacja, która zawiera najważniejsze informacje na temat konkretnego urządzenia. Podatnik otrzymują ją przy zakupie kasy fiskalnej i musi starannie przechowywać przez pełen okres stosowania zainstalowanego modelu. Książka serwisowa urządzenia będzie bowiem systematycznie uzupełniana, m.in. o wpisy dotyczące wykonywanych przeglądów technicznych.