przegląd techniczny kasy

Przegląd techniczny kasy to procedura ściśle zdefiniowana przez funkcjonujące w Polsce przepisy fiskalne. I nie chodzi tu jedynie o to, że regulacje prawne wymagają wykonywania takiej „kontroli” urządzenia nie rzadziej niż co 2 lata. Osobne przepisy wyjaśniają też szczegółowo, na czym polega przegląd techniczny kasy rejestrującej. Ponadto, nakładają na serwisantów obowiązek umieszczania wpisów w książce urządzenia fiskalnego.