Rozporządzenie Ministra Finansów

Często zdarza się, że nowe Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczy kwestii związanych z prowadzeniem ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawodawca ciągle dąży bowiem do tego, aby w jak największym stopniu uszczelnić polski system podatkowy. Co więcej, celem publikacji takiego Rozporządzenia Ministra Finansów może być np. zmodyfikowanie i uproszczenie pewnych procedur lub po prostu dostosowanie polskiego porządku prawnego do rozwoju nowych technologii.