przeglądy w książce serwisowej kasy

Zgodnie z przepisami, informacje o wykonywanych przeglądach technicznych muszą się znaleźć w książce serwisowej kasy fiskalnej. Takie adnotacje umieszczają tam serwisanci, czyli osoby, które przeprowadzają wspomniane „kontrole” urządzeń rejestrujących. Jest to bardzo istotne, gdyż organy skarbowe często sprawdzają, czy w dokumentacji na temat kasy znajdują się wpisy dotyczące kolejnych przeglądów technicznych. A brak takich adnotacji może się skończyć nawet karą grzywny i utratą ulgi za zakup pierwszej kasy fiskalnej.