przegląd techniczny

Przegląd techniczny to procedura, która jest wykonywana m.in. w przypadku kas oraz drukarek fiskalnych. Jego celem jest potwierdzenie, że dane urządzenie działa prawidłowo i umożliwia podatnikowi zgodne z przepisami prowadzenie ewidencji. Ponadto, przeglądy techniczne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez uprawnionych do tego serwisantów. A informacje na temat każdej takiej usługi muszą się znaleźć w książce serwisowej kasy rejestrującej (wraz potwierdzeniem płatności za przegląd).