obsługa kasy fiskalnej

Obsługa kasy fiskalnej jest odpowiedzialną czynnością. Wynika to z tego, że wspomniane urządzenie służy m.in. do rejestrowania danych dotyczących sprzedaży, a więc również informacji o należnych podatkach. Jakiekolwiek błędy w tym zakresie, jeżeli tylko nie zostaną w odpowiednim momencie skorygowane, będą miały negatywne skutki dla przedsiębiorstwa. W związku z tym, obsługą kasy fiskalnej powinna zajmować się osoba przeszkolona zarówno ze sposobu działania danego urządzenia, jak i z obowiązujących przepisów.