kiedy przegląd kasy fiskalnej

Kiedy podatnik powinien zlecić przegląd swojej kasy fiskalnej? Przepisy w tej sprawie nie mówią o żadnej konkretnej dacie, która obowiązywałaby wszystkich przedsiębiorców. Zamiast tego, regulacje prawne wprowadzają prostą zasadę – przegląd urządzenia fiskalnego musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. W związku z tym, można zarówno zwlekać do ostatniej chwili, jak i zdecydować się np. na coroczne zgłaszanie do serwisu kas rejestrujących.