urządzenia fiskalne online

Urządzenia fiskalne online są dostępne na polskim rynku technologii sprzedaży od maja 2019 roku. Cechą charakterystyczną takich kas i drukarek rejestrujących jest regularna współpraca z serwerami Centralnego Repozytorium Kas, czyli z systemem nadzorowanym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Każde urządzenie fiskalne online posiada też np. wbudowaną pamięć chronioną. Mowa o zabezpieczonym nośniku danych, który gwarantuje m.in. archiwizowanie kopii wystawianych paragonów.