stosowanie kasy fiskalnej online

Podobnie jak w przypadku każdego urządzenia rejestrującego sprzedaż, stosowanie kasy fiskalnej online również wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów. Dla takiej technologii charakterystyczne jest jednak transmitowanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Można wręcz uznać, że to podstawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy, który stosuje kasę fiskalną online. Ponadto, takie urządzenie trzeba np. poddawać regularnym przeglądom technicznym (nie rzadziej niż co 2 lata).