obowiązek stosowania kas online

Obowiązek stosowania kas online został zdefiniowany przez Ministerstwo Finansów w odrębnych przepisach – nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie na początku maja 2019 roku. W rezultacie, takie urządzenie fiskalne muszą stosować m.in. lokale gastronomiczne, hotele, warsztaty samochodowe oraz punkty wulkanizacji. Warto jednak przypomnieć, że ustawodawca umożliwił też skorzystanie z ulgi każdemu przedsiębiorcy, który został objęty obowiązkiem używania kasy online.