NIP nabywcy na paragonie

NIP nabywcy na paragonie sprawia, że wspomniany dowód sprzedaży może zostać wykorzystany przez klienta jako uproszczona faktura. Niemniej, trzeba wtedy jeszcze spełnić dodatkowe wymogi prawne. Po pierwsze, NIP nabywcy musi zostać umieszczony w części fiskalnej paragonu. A na to pozwalają tylko urządzenia rejestrujące z odpowiednią funkcjonalnością. Po drugie, kwota do zapłaty, widniejąca na paragonie fiskalnym z NIP-em nabywcy, nie może przekroczyć 450 złotych (albo 100 euro).