Na czym polega wykonywanie raportów fiskalnych?

Obowiązek wykonywania raportów dobowych i miesięcznych

Dla przedsiębiorców korzystających już od jakiegoś czasu z urządzeń rejestrujących to po prostu chleb powszedni. Zaś osobom, które dopiero czeka zakup odpowiedniej technologii sprzedaży, kwestia ta może jeszcze niewiele mówić. Jedno jest jednak pewne: realizacja raportów fiskalnych – podobnie jak terminowe przeprowadzanie przeglądów technicznych czy archiwizacja kopii wystawionych paragonów – należy do podstawowych obowiązków podatnika stosującego kasę lub drukarkę do ewidencjonowania obrotu. Na czym konkretnie polega to zadanie?

Dlaczego wykonywanie raportów jest istotne?

Odpowiedź na to pytanie mogłaby być prosta: tego zwyczajnie wymaga od podatników polskie prawo. Co automatycznie oznacza, że błędna realizacja raportów fiskalnych – lub w ogóle jej zaniechanie – wiąże się ze złamaniem przepisów i możliwością ściągnięcia na siebie niemiłych konsekwencji. Ale takie wyjaśnienie sprawy nie dla każdego okaże się wystarczające. Warto więc wiedzieć, co konkretnie kryje się za opisywaną kwestią.

Poza właściwym wprowadzaniem danych do urządzenia, a także wystawiania i wydawania klientom paragonów, potwierdzających zrealizowanie transakcji, podatnik musi wykonywać kilka innych działań, określonych przez ustawodawcę. Do takich kwestii zalicza się wspomniane archiwizowanie kopii fiskalnych dowodów sprzedaży bądź zgłaszanie urządzenia na przegląd nie rzadziej niż co 2 lata, ale również odpowiednie przechowywanie książki serwisowej czy właśnie wykonywanie stosownych raportów. Działania te sprowadzają z grubsza do jednego: prowadzenia i kompletowania dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca prawidłowo rejestruje obrót i odprowadza należne podatki.

Raporty fiskalne są istotnym elementem tej dokumentacji. Wydruki te zawierają szczegółowe informacje o uzyskanej kwocie z zarejestrowanych transakcji, całkowitej kwocie należnego podatku VAT i sprzedaży zwolnionej z podatku w danym okresie czasu (z uwzględnieniem konkretnych stawek podatkowych). Mówiąc dokładniej, funkcjonują dwa rodzaje raportów, które przedsiębiorca musi regularnie wykonywać – dobowe i miesięczne.

O wykonywaniu raportów dobowych i miesięcznych

Pierwszy rodzaj raportu zawiera dokładne dane na temat obrotu i kwoty podatku należnego VAT, osiągniętych w granicach jednej, konkretnej doby. W związku z tym najczęściej przedsiębiorcy decydują się na realizację tego dokumentu pod koniec dnia, a mianowicie przy tzw. zamknięciu sprzedaży. Ale warto pamiętać o tym, że to nie jedyna opcja. Drugą możliwością (np. w przypadku zapomnienia o wcześniejszym wykonaniu tego zadania) jest realizacja raportu dobowego na początku następnego dnia. Po jednym warunkiem – że przedsiębiorca wystawi taki wydruk przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji. Tylko taki scenariusz umożliwia uniknięcie błędu na dokumencie. Analogicznie, drugi rodzaj raportów, informuje o obrocie uzyskanym w skali konkretnego miesiąca. Nieco inaczej jednak wyglądają zasady wykonywania tego typu dokumentów. Raport taki trzeba zrealizować nie później niż 25 dnia miesiąca następującego po tym, o którym informacje mają znaleźć się na wydruku.

Nie można też nie wspomnieć o wyjątkowych sytuacjach, w których… wspomniane dokumenty nie muszą być realizowane. Jeśli w ciągu całego, konkretnego dnia nie miała miejsca ani jedna sprzedaż towarów lub usług – nie trzeba wykonywać raportu dobowego za ten dzień. Podobnie jest z raportem miesięcznym, gdy na przestrzeni danego miesiąca nie została zarejestrowana ani jedna transakcja. Choć drugi przypadek można uznać za zdecydowanie rzadziej występujący.

1 Comment

  1. faktycznie, miałem kilka sytuacji, że nie musiałem robić raportów…nawet podobno lepiej nie robić ich, jak nie ma takiej potrzeby. oczywiście w moim przypadku mówię o dobowych a nie miesięcznych 🙂

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Rozwiąż CAPTCHA *